Karuvadu


உடன்குடி கருவாடு கடை

எங்களிடம் மணப்பாடு, பெரியத்தலை, உவரி குட்டம், ஆலந்தலை கடலில் பிடிக்கப்படும் மீன்கள் கொண்டு கருவாடு கிடைக்கும்.

 1. Barracuda (சீல நெய் மீன்)
 2. Barramundi (கொடுவா கருவாடு)
 3. Big Anchovies (பெரிய நெத்திலி கருவாடு)
 4. Bluefin Travelly (பாறை கருவாடு)
 5. Cod Fish (பண்ணா கருவாடு)
 6. Cuttle (கனவா கருவாடு)
 7. Flying Fish (கொல்லி கருவாடு)
 8. Gar Fish (முரல் கருவாடு)
 9. Great Barracuda (பெரிய ஊழி கருவாடு)
 10. Iceland Tuna (மாசி தூள்)
 11. Iceland Tuna (முழு மாசி)
 12. King Fish (வஞ்சரம் கருவாடு)
 13. Mackerel (அயலை கருவாடு)
 14. Milk Anchovies (பால் நெத்திலி)
 15. Milk Shark (பால் சுறா)
 16. Paste Shirmp (கூனி இறால் கருவாடு)
 17. Pencil Barracuda (ஊழி கருவாடு)
 18. Pony Fish (கார்ல் கருவாடு)
 19. Ray Fish (திருக்கை கருவாடு)
 20. Ribbon Fish (வாலை கருவாடு)
 21. Sardines (சாலை கருவாடு)
 22. Tuna (சூரை கருவாடு)
 23. Baby Prawns (கூனி தொக்கு)
 24. Seela Thalai (சீல தலை)
 25. கூனி இறால் தொக்கு
 26. Neethili Pickle (நெத்திலி ஊறுகாய்)
 27. Neethili Powder (நெத்திலி பொடி)
 28. நெய் மீன் கருவாடு ஊறுகாய்
 29. பால் சுறா தொக்கு
 30. மாசி தொக்கு

ஆர்டர்

இந்த எண்ணில் ( பெயர் – மணிராஜ் – 9489027605 & 9976118795 தொடர்பு கொண்டு சரியான விலையை தெரிந்து கொள்ள்ளுங்கள் மற்றும் உங்கள் ஆர்டர்களை எங்களிடம் தாருங்கள் நாங்கள் சிறப்பாக செய்து தருகிறோம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.